In de jaren na de oorlog was het nog niet zo, dat muziekverenigingen een beroep konden doen op gemeentelijke subsidieregelingen. De instandhouding van de vereniging was vooral een zaak van de leden en de Rekkenaren gezamenlijk.
In verband met de beperkte geldmiddelen werd het 40 jarig bestaan in 1953 gevierd met slechts een jubileumconcert.

Op 27 februari 1953 vond de oprichting plaats van de supportersvereniging. Het bestuur werd gevormd door de heren Weenink, Ab Saaltink en Bennie Karnebeek, die respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester werden.

De supportersvereniging heeft sinds haar oprichting heel veel geld bij elkaar gescharreld. Tijdens de ‘Bonte Avond’ op 27 april  1957 wordt de actie ‘Uniformen voor Crescendo’ gestart. Met lijsten gaan de collectanten van deur tot deur om geld in te zamelen. In augustus van dat jaar worden de nieuwe uniformen aan de muzikanten aangeboden.
Het waren gewonde kostuums, waarop biezen (opgenaaide reep op een kledingstuk/broeknaad waren gezet.

 

In verband met het 50-jarig bestaan van de vereniging In 1963 wordt door de supportersvereniging een oliekachel, nieuwe stoelen en lessenaars aangeboden. 

Met vele acties die door de supportersvereniging op touw zijn gezet, oud-papier- ,oud-ijzer- en oliebollen acties,  konden ze in 1973 weer eens nieuwe uniformen besteld worden .op deze manier heeft de supportersvereniging al heel veel geld binnen gebracht voor de muziekvereniging.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1988 werd weer een actie op touw gezet voor de aanschaf voor nieuwe uniformen. Naast de oud-papier- en oud-ijzer actie, werd  in 1984 de oliebollen actie weer een jaarlijkse traditie.

Voor het 100 jarige bestaan van de muziekvereniging In 2013 zijn ze begonnen met een kleine kerstmarkt bij ons muziekgebouw. Dit werd uitgebreid in 2016 met een kerstwandeling, Hiermee werden weer de nodigde centen binnen gehaald. Tot op de dag van vandaag, houden de supporters jaarlijks verschillende acties om geld voor de vereniging binnen te brengen