Geschiedenis

 

Harmonie-orkest 
 

De muziekvereniging is opgericht op 1 maart 1913. Door de initiatiefnemers met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen is het te danken dat er een harmonie orkest is gekomen.

 

Bij het 25 jarig bestaan in 1938 werden er nieuwe uniformpetten uitgereikt, zodat er een eenheid was.

 

Tijdens de tweede wereldoorlog liggen de verenigingsactiviteiten stil. Maar daarna pakken de muzikanten de draad snel weer op.

 

In 1957 worden voor het eerst uniformen aangeschaft. dit ware gewone confectiepakken, die met goudkleurige biezen werden versierd. De uniform en pet werd kregen ze in bruikleen en een overhemd, nette sokken en een bijbehorende stropdas moesten ze zelf voor zorgen.

 

Bij het diamanten jubileum, in 1973 krijgen de muzikanten allen een nieuw uniform van de supportersvereniging. Het zijn ook de jaren waarin de oude generatie afscheid neemt en de nieuwe generatie zich aandient.

 

In de tachtige jaren doen muzikanten regelmatig mee aan solistenconcoursen. Deze werden in de regio gehouden.

 

In de zomer van 1997 wordt in de grote zaal van Kerkemeijer een levende jukebox gehouden: voor een aantal guldens kunnen nummers worden aangevraagd.

 

Het orkest staat nu sinds 2016  onder leiding van Mark ten Breul.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het jeugd-orkest

 

In 1960 wordt na een flinke lobby in het dorp een groep jongeren geworven voor het jeugdorkest. De muzikale vorming van de jeugd wordt verzorgd door de ervaren leden van de vereniging en dit onder leiding van Johan Timmermans.

 

In 1966 wordt muziekschool De triangel opgericht en worden de leerlingen via de muziekschool opgeleid.

 

Jos ter Woorst wordt in 1983 dirigent van het jeugdorkest. Om toekomstige muzikanten vertrouwd te maken met Crescendo wordt één keer per twee jaar een openbare les op de basisschool gegeven. Dan kunnen er muziekinstrumenten aangeraakt worden, wordt er gemusiceerd door leden van het jeugdorkest en kunnen basisschoolleerlingen zelf uitproberen wat het is om geluid uit een instrument te krijgen.

 

Het jeugdorkest speelt tegenwoordig samen met het jeugdorkest van Amicitia uit Rietmolen en staat onderleiding van Christiaan Habing.
De leerlingen worden op deze manier voorbereid op het grote orkest.
 

Er worden jeugd contactdagen en uitwisselingsactiviteiten georganiseerd voor het jeugdorkest.
 

En om de onderlinge band te verstevigen worden ook sportieve activiteiten georganiseerd!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Drumband/Malletband

De drumband is in 1955 op Hemelvaartsdag opgericht. in 1962 komt de drumband onder leiding te staan van Jan Roerdink. Het gaat zo goed dat men in 1963 besluit om deel te nemen aan het concours. In 1970 neemt de drumband op uitnodiging in Wierden deel aan het topconcours en behaalt daar een eerste prijs.

In 1980 is Jan vanwege gezondheids problemen genoodzaakt om te stoppen. Hij neemt afscheid, met pijn in het hart. Bennie Papenborg, die op dat moment deel uitmaakt van het tamboerkorps, volgt hem op. In 1996 ging de drumband voor het eerst onderleiding van Bennie naar een concours, waar een tweede plaats werd behaald.

In 1998 wordt het tamboerkorps uitgebreid met drie lira's, het geen een welkome afwisseling betekent. In 2001 gaan de lira's mee op concours. Omdat de drumband in 2004 t Ursem een eerste prijs heeft behaald, wordt men uitgenodigd om deel te nemen aan een topconcours. Vanuit Barneveld gaan de Rekkenaren ook met een eerste prijs naar huis.

In 2015 is Bennie gestopt als instructeur bij de drumband vanwege gezondheids problemen. Jeroen Kremer neemt een half jaar tijdelijk het stokje over. Hij wordt in 2016 opgevolgd door Dick Mengerink, die tot op heden instructeur.

De Drumband is veranderd in een Malletband omdat er op verschillende instrumenten gespeeld wordt, die in te delen zijn in twee groepen. Er zij melodische slagwerkinstrumenten, zoals marchingbells, xylofoons , marimba’s en pauken. Daarnaast zijn er de niet-melodisch slagwerkinstrumenten zoals trommels, tom-toms, bongo’s, bekkens en vele kleine effect instrumenten, zoals tamboerijn, claves, zweep, sambaballen, shakers en cowbels.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Marjorettes

In 1973 wordt de muziekvereniging uitgebreid met een dapper majorettepeloton.

Alie Bosman is de eerste instructrice. In 1974 krijgen de majorettes hun eerste uniform en vindt tijdnes het winterconcert het eerste oficiële optreden plaats.

De jaren daarna gaan de majorettes ook met het orkest mee naar concoursen en festivals. Ze zijn een vastonderdeel van de muziekvereniging geworden. Er volgen verschillende Instructrices, maar op dit moment staan de minirettes en majorettes onderleiding van Silvia Bouwmeester en Kim Ainsly.